В останні 20 років в паливній галузі відбуваються суттєві зміни, пов'язані з розвитком автомобілебудування і поліпшенням екологічної обстановки. Старі регламенти паливної індустрії вже вичерпали себе. На зміну старим нормам впроваджуються нові екологічні стандарти, завданням яких є зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу. Автомобільний ринок третій за величиною серед категорій екологічної небезпеки.

Завдання цих стандартів полягає в тому, щоб в наступні 10 років знизити негативний вплив на навколишнє середовище до мінімальних показників. Установка газу як основного виду палива є найбільш простим і реальним кроком для того, щоб знизити вплив Вашого автомобіля на навколишнє середовище.

Екологічні норми токсичності відпрацьованих газів (ВГ) двигунів транспортних засобів «Євро» є системою, яка контролює рівень токсичності відпрацьованих газів автомобільних двигунів та встановлює норми токсичності, яким мають відповідати автомобілі та інша техніка в країнах ЄС. Стандарти «Євро» були вперше введені Європейською економічною комісією (ЄЕК) ООН у 1993 р.

Норми токсичності «Євро-1» встановили граничний вміст викидів оксидів вуглецю та сумарних викидів незгорілих вуглеводнів і оксидів азоту, а для дизельних двигунів – сажі. Виробників автомобілів зобов’язали надавати гарантію щодо дотримання екологічних параметрів протягом пробігу автомобілем 80 тис. км.

Введення норми «Євро-2» (1995р.), згідно з якими вимоги щодо викидів в атмосферу були збільшені в середньому в 1,5 раза, змусило виробників перейти на бензинові двигуни із системами впорскування палива і каталітичними нейтралізаторами. Вимогам «Євро-2» не відповідають автомобілі, обладнані карбюраторними двигунами, а також інжекторними без каталізатора.  

За нормами «Євро-3» (1999р.), які, на відміну від норм «Євро-2», окремо встановили екологічні параметри холодного запуску, перевірку вихлопу починають проводити з температури -7°С (до цього перевірку ВГ проводили за прогрітого двигуна). Введення цієї норми потребувало зміни розташування каталізатора: для того щоб він швидко досягнув потрібної робочої температури, його монтують якомога ближче до двигуна.

Для дотримання норм токсичності, які сьогодні діють в Європі, а саме «Євро-4» (2005р.) та «Євро-5» (2009р.), було вдосконалено систему подавання палива (безпосереднє впорскування, зміна тиску впорскування), що дало змогу двигуну ефективніше спалювати робочу суміш. Встановлення каталізаторів, уловлювачів твердих часток відпрацьованого палива дало змогу ефективно доокислювати неповністю згорілу робочу суміш та якісніше очищувати вихлопні гази.